We love blending resources
to smoothen your business


De programma's van Blending forces zorgen ervoor dat organisaties en teams gemotiveerd, gezond, duurzaam en resultaatgericht gaan samenwerken. Onze modules vormen hierbij krachtige ingrediënten; los inzetbaar maar gecombineerd met elkaar nóg sterker. Organisch ondernemen en resultaatgericht samenwerken, daar staan wij voor. 

Wil je een frisse online, offline en hybride kick start van een organisatieverandering? Een duurzaam en gedragen plan voor krimp of groei? Meerdere organisaties blenden tot een nieuwe? Of zoek je spetterende ingrediënten om medewerkers, teams of de hele organisaties een flinke vitale boost te geven? 

Wij blenden onze modules en partners met jouw doelstellingen en vraagstukken tot één krachtig programma. Samen staan we immers veel sterker: so let’s blend forces!

Let's blend our forces

Scroll down

Het Mystery Box Programma

Wij werken samen aan beter samenwerken. Het Mystery Box programma is een maatwerkoplossing voor uitdagende vraagstukken van diverse klanten. Onze oplossingen zijn een krachtige blend van onze modules met ervaren professionals, gewenste resultaten, outside-the-box ideeën en actiegericht handelen. Bij ons staan medewerkers, veranderingsbereidheid, eigen verantwoordelijkheid, draagkracht en de ultieme blend van de mogelijkheden binnen een organisatie centraal.

Samenwerken met gemeentes en hun lokale ondernemers of ketenpartners? Ons Mystery Box programma richt zich ook op het behalen van een gezamenlijk doel en een positieve boodschap van integrale samenwerking in de publieke sector. Hierbij werkt Blending Forces intensief samen met de opdrachtgever en richten wij ons samen op lokale maatschappelijke aspecten als duurzaamheid, lokale producten, diensten en bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen we samen direct bij aan de belangen van de betrokken gemeente(n), ondernemers en sociale partijen.

Ontdek de Mystery Box


Blending Forces staat voor synergie;

de kracht van resultaatgericht samenwerken


Creatief

"Outside the box" denken en doen? Daar ligt de échte ontwikkeling en groei. Maar ook onzekerheid en weerstand! Wij blenden flexibele partners, creatieve projectleiding, individuele coaching en een netwerk van mogelijkheden met jou tot gedragen en solide programma’s. 

Klantgericht

Wij geloven in de kracht van resultaatgericht samenwerken. Onze modules en programma’s zijn samengesteld door professionals die ook zelf inhoudelijk een bijdrage leveren aan de oplossing. Wij leveren daarmee maatwerk met proven concepts en de passie van ervaren ondernemers.

Professioneel

Een écht en anders-dan-anders verfrissende oplossing? Dan ben je bij ons aan het juiste adres; mede door onze diversiteit aan experts en resultaatgerichte werkwijze bieden we verfrissende oplossingen voor soms wat pittige en zure uitdagingen.

Resultaatgericht

Zelfverantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel van onze programma’s. Daarom nemen wij zelf verantwoordelijkheid voor het resultaat en niet alleen voor onze inzet. Organisatieverandering met resultaatgarantie? Wij doen het. Bel ons, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Meetbaar resultaat

Meten is weten. Onze programma's zijn met zorg samengesteld. Gezamenlijke verantwoording, ook voor de uitvoering van onze diensten, is een van onze key values. De output van het programma is daarom ook direct meetbaar.

Draagkracht

Bij elk programma is betrokkenheid en draagkracht op de verschillende lagen van een organisatie, cruciaal. Daarom starten we meestal met seminars en workshops om zo alle betrokken medewerkers actief te betrekken bij het programma. That will blend forces!

Samen werken

De belangrijkste voorwaarde om samen met klant en partners het programma invulling te geven, is dat ieders bijdrage specifiek meetbaar opgeleverd wordt. Conform afspraak en kwaliteitsnormen. Wij kennen geen scheiding tussen sales en delivery. Al onze partners en klanten zijn verantwoordelijk voor hun aandeel in onze programma’s.

Multimediale werkvormen

Alle combinaties van online, offline en hybride werkvormen zijn ons bekend. Zowel fysieke als digitale meeting points zetten we in, om met een team of de gehele organisatie aan de slag te kunnen. Nationaal of internationaal, wij zoeken de randjes op van richtlijnen om het maximale uit deze werkvormen te halen.

Onze blended samenwerkingen