Engagement Programma's


Ben je op zoek naar workshops die het behoud van personeel of werknemersbetrokkenheid stimuleert? Of ben je op zoek naar een business coach die je begeleidt bij een verandertraject? Blending Forces is de strategische partner die ad-hoc inzet van diverse externe bureaus voor verandertrajecten, kick-offs, workshops of webinars overbodig maakt!

In de huidige dynamische en krappe arbeidsmarkt zijn engagement en teambuilding essentieel om medewerkers aan een organisatie te binden. Daarom biedt Blending Forces verschillende egagement programma's aan waarbij wij medewerkers stimuleren om constructief en resultaatgericht samen te werken. Veelal worden verschillende externe bureaus ingezet om in een korte periode bepaalde/beperkte doelstellingen te verwezenlijken. Dergelijke initiatieven kunnen wellicht een korte termijn effect hebben, maar er ontbreekt vaak een een strategisch programma voor de langere termijn. Hierdoor is de kans dat er in de hele organisatie daadwerkelijk iets verandert bijzonder klein.

Blending Forces heeft als basis verschillende corporate programma’s gerealiseerd met elk minimaal 4 modules per jaar. De programma's dienen als leidraad voor het verwezelijken van gemotiveerde medewerkers, betrokkenheid en loyaliteit met als doel het behoud van medewerkers. Deze programma's zijn opgebouwd vanuit de volgende thema's: Duurzaamheid & Innovatie, Gezonde Vitale Medewerkers, Persoonlijke Groei & Organisatieontwikkeling en Teambuilding & Fun. 

Benieuwd? Lees snel verder!

Medewerkersbetrokkenheid

Samen aan de bak, organisch ondernemen, contructief én resultaatgericht samenwerken - daar staan wij voor! Blending Forces heeft als basis verschillende corporate engagement programma’s gerealiseerd om werknemersbetrokkenheid te verhogen, met elk minimaal 4 modules per jaar. Onze engagement programma's bevatten de volgende thema's:

  1. Duurzaamheid & Innovatie
  2. Gezonde Vitale Medewerkers 
  3. Persoonlijke Groei & Organisatieontwikkeling
  4. Teambuilding & Fun

Elk programma bestaat uit verschillende modules die zowel online, offline als in een hybride vorm kunnen worden gevolgd. Deze modules hangen onderling samen en dragen bij aan de doelstellingen van de organisatie. Het is ook mogelijk verschillende modules uit onze basisprogramma’s te blenden tot een programma dat precies op maat is voor jouw organisatie.

Wij bieden onze programma’s aan als investering-per-medewerker-per-maand; in ‘abonnementsvorm’. Programma’s hebben een looptijd van 6, 12, 24 of 36 maanden. Hierdoor biedt deze strategische samenwerking tijd en ruimte om de programmamodules (activiteiten, workshops, webinars) optimaal op elkaar af stemmen, bij te sturen en te meten.

Wij bieden al een corporate basisprogramma aan van tussen de €12,50 en €27,50 per medewerker per maand.*

[*uitgaande van 200 PAX, 4 modules per jaar, online & offline modules gecombineerd]

mangement tips

Op zoek naar synergie? Let's blend forces!

Neem contact op