Verandermanagement: Het blijvend maken van verandering

Het is een populaire term in de managementwereld: verandermanagement. Het is een vrij breed concept, vooral omdat een organisatie vrijwel altijd aan enige vorm van verandering onderhevig is. Werknemers ontwikkelen zich elke dag wel in bepaalde mate, er wordt altijd naar bepaalde doelen toegewerkt en er verandert altijd wel iets in de dynamiek op de werkvloer. Toch kan het nuttig, of zelfs nodig, zijn om actief aan te sturen op een bepaalde manier van veranderen. Zo kan de structuur, cultuur en/of de werkwijze binnen je bedrijf effectief aangepast worden!

Verandering: een wetenschap op zichzelf

Bedrijfscultuur

Je medewerkers zijn de belangrijkste schakel in het proces. Zij moeten uiteindelijk de verandering teweeg gaan brengen. Denk daarom goed na over wat voor type sturing je denkt dat ze nodig hebben! Niet elke methode of model werkt voor elke bedrijfscultuur even goed. Voornamelijk wanneer een bedrijfscultuur aan veranderingsmanagement toe is, is het noodzakelijk eerst goed in kaart te brengen hoe die bedrijfscultuur op dit moment precies is en hoe dat zo ontstaan is. Hierbij is het noodzakelijk goed naar je medewerkers te luisteren; zij zitten er toch het dichtst op! Wat in ieder geval goed duidelijk moet zijn bij elke vorm van verandermanagement is dat het misschien wel van ‘bovenaf’ kan komen - het geldt voor iedereen. Als het leidinggevende team niet uitdraagt nadrukkelijk bezig te zijn met het veranderproces, zullen hun medewerkers zich in de meeste gevallen ook niet inzetten hiervoor.

Verandermanagement: Blijvende verandering

Verander jezelf voordat je de ander verandert

Blending Forces

Wij bieden graag hulp bij het veranderen! Verandermanagement inzetten om effectiever, resultaatgerichter, flexibeler en efficiënter te kunnen werken is waar wij voor staan. We bieden programma’s aan rond de thema’s Duurzaamheid & Innovatie, Gezonde Vitale Medewerkers & Fun, Persoonlijke Groei en Teambuilding & Organisatieontwikkeling. Dit zijn de belangrijkste peilers, maar uiteraard denken we graag mee over wat jouw organisatie het hardst nodig heeft. Zo kunnen we iedereen een programma op maat bieden. We hopen snel samen te kunnen werken!

Verander je mee?

Kijk hier naar de mogelijkheden!

Laatste update: 26 oktober 2022